Privacy Policy

2016, wystawa @ Galeria Refektarz, Krotoszyn

Polityka prywatności — Jarodzka / Lecnim / Rusicka
Galeria Refektarz, ul. Mały Rynek 1, Krotoszyn
7.05.16 - 21.05.16
wernisaż: 7.05.2016 (sobota), godz. 18.00

Dlaczego pukasz przed wejściem do czyjegoś mieszkania, dlaczego chcesz aby pukano przed wejściem do Twojego domostwa? A gdyby nie było drzwi, a mieszkania w sąsiedztwie zbudowane w kręgu tak, aby stojąc po środku móc bez trudu zobaczyć wnętrza wszystkich domostw, płaczące dziecko, kochającą się parę, usłyszeć rozmowy przy stole, doświadczyć intymności, która stroni od obcych par uszu i oczu, czy nie wydeptywałbyś wtedy ścieżek w lesie, pragnąc samotności?

Profesorowie prawa, Warren i Brendeis już w 1890 roku rozumieli prawo do prywatności jako prawo do bycia samemu (the right 'to be let alone'), które miało zapewniać jednostce kontrolę dostępu do niej przez innych oraz swobodę decyzji o tym komu i jakie informacje na jej temat mogą zostać ujawnione.
Postęp cywilizacyjny zwiększa możliwości inwigilacji, co sprawia iż zagadnienie prywatności staje się pojęciem, które należy na bieżąco definiować, testować, sprawdzać, poddawać refleksji.

Wystawa Polityka prywatności jest testem kondycji pojęć i zachowań dotyczących prywatności. Jarodzka, Lecnim i Rusicka, za pomocą współczesnych technologii, podglądają i dają się podglądać, podsłuchują i pozwalają być podsłuchiwanymi, ujawniają informacje, często społecznie kłopotliwe, ukazują emocje, które zazwyczaj przeżywane są w samotności, odsłaniają to, co powinno zostać zakryte. Autorzy, przez akt wprowadzenia informacji i rzeczy prywatnych do sfery publicznej - przestrzeni galerii, eksponują, jak trudno jest zadbać o możliwość bycia samemu współcześnie oraz sprawdzają, czy na tak rozumianej intymności jeszcze komukolwiek dzisiaj zależy.

W ramach wystawy zostały zaprezentowane m.in.:

Gdzie jest Rusicka?
Performance na rynku 'Polityka prywatności'
One Drive

Gdzie jest Rusicka?

2016, działanie w ramach wystawy Polityka Prywatności

Praca wykorzystuje system nawigacji satelitarnej GPS (Global Positioning System), który w czasie rzeczywistym aktualizuje położenie autorki. Praca była częścią ekspozycji Polityka Prywatności. Goście wystawy przez czas jej trwania mieli dostęp do wiedzy o tym, gdzie aktualnie znajdowała się Irmina Rusicka.

One Drive

2016, realizacja w ramach wystawy Polityka Prywatności

Prywatne fotografie wykonywane telefonem komórkowym, udostępniane i wyświetlane w czasie rzeczywistym na monitorze w galerii podczas trwania wystawy Polityka Prywatności. Fotografie były wykonywane na bieżąco i nie podlegały selekcji. Zbiór zdjęć aktualizował się co 5 minut.

Abu Ghraib

2014/2015, photo installation, 190x195 cm

A photographic installation in the form of a faceboard with holes to put the face in and be photographed. A photograph printed on the faceboard shows the prisoners in the Abu Ghraib prison in central Iraq tortured by American soldiers.

The work was displayed at the following exhibitions:
2015, Sopot Fringe Festiwal, Zatoka Sztuki, Sopot
2015, Artifacts Ritual, 13th edition, Wrocław Industrial Festival, Wrocław
2015, Disappearing Club, 7th edition, the Stolarnia Gallery, Wrocław

Abu Ghraib

2014/2015, instalacja fotograficzna, 190x195 cm

Instalacja fotograficzna w formie fotostandu z grafiką oraz z otworami wyciętymi tak, żeby włożyć w nie twarz i zrobić zdjęcie. Fotografia nadrukowana na fotostand dokumentuje przypadek torturowania przez amerykańskich żołnierzy więźniów z więzienia w Abu Ghraib w środkowym Iraku.

Praca wchodziła w interakcje na wystawach:
2015, Sopot Fringe Festiwal, Zatoka Sztuki, Sopot
2015, Rytuał 2015 – Artefakty, Wrocław Industrial Festival, Wrocław
2015, Znikający klub, Galeria Stolarnia, Wrocław