Artykuł 14

2017, instalacja audio i video

Instalacja audio składa się z 17 megafonów, na których zarejestrowałam 17 głosów osób, którym wielokrotnie odmówiono wjazdu do Polski. Każdy pojedynczy megafon reprezentuje pojedynczą osobę. Jest nośnikiem jej głosu, wypowiadającego zdanie Proszę o status uchodźcy. Osoby wypowiadają się w języku rosyjskim oraz w języku polskim. Nagrania zebrałam w maju 2017 wśród uchodźców z Czeczeni na polsko-białoruskiej granicy w Brześciu. Jak ustalili psychologowie z Międzynarodowej Inicjatywy Humanitarnej i Polskiego Ośrodka Rehabilitacji Ofiar Tortur, większość z tych osób była w Czeczenii torturowana. Polska straż graniczna odmawia im i ich rodzinom wjazdu, twierdząc, że mają oni inny cel niż uzyskanie schronienia.
Instalację uzupełniają nagrania video — psychologiczne wywiady pogłębione, przybliżające sytuację oraz stan psychologiczny i emocjonalny osób próbujących dostać się do Polski jako uchodźcy.