Mamy głos!

2017, zaproszenie nowaczek i nowaków z Czeczenii do udziału w Forum Przyszłości Kultury 2017 w Teatrze Powszechnym w Warszawie

Zaprosiłam do aktywnego udziału w warsztatach Biura Usług Postartystycznych (tworzenia haseł protestacyjnych, transparentów, ubrań) grupę osób, które sytuacja polityczna zmusiła do ucieczki z własnego kraju (głównie z Czeczenii). Osoby te są w trakcie procedury ubiegania się o legalny, stały pobyt w Polsce. Zaproszenie było próbą oddania głosu mniejszości, która w obecnej sytuacji ma trudność zaprezentowania swoich postulatów i potrzeb w przestrzeni publicznej.

W Biurze Usług Postartystycznych, zorganizowanym w ramach wystawy Opór formy, podczas Forum Przyszłości Kultury 2017 w Teatrze Powszechnym, nowaczki i nowacy zaproszone i zaproszeni w ramach działania Mamy głos! przygotowali i przygotowały swoje koszulki, przy nieocenionym wsparciu Bogny Tęczynopol, Agy Schroeder, Rafała Żwirka, zmontowali wielofunkcyjne drabiny protestacyjne razem z Olgą Micińską i Kasprem Lecnimem, włączyli się w akcję Kobietom niech bedą dzięki Adeliny Cimochowicz i Katki Blajchert, malowali transparenty, pracowały z Mateuszem Kowalczykiem przy pomniku onerowca i mówiły i mówili NIE wykluczaniu mniejszości wraz z ŻUBRZYCE Mówimy NIE, a także podpatrzyły i podpatrzyli Chór Czarownic podczas prób.