Pomnik 50-lecia Sympozjum Plastycznego Wrocław ‘70

2020, moneta okolicznościowa (2 sztuki), baner na fasadzie budynku muzeum

Wśród wielu opinii na temat Sympozjum Plastycznego Wrocław '70 funkcjonuje również przeświadczenie, że impreza zakończyła się porażką organizacyjną i kpiną artystyczną. Zakładano, że sympozjum przyniesie spektakularne, przynoszące chwałę miastu pomniki i realizacje na miarę 25-lecia powrotu Ziem Odzyskanych do Polski. Nie powstało w zasadzie nic. Ten wątek pojawia się w pracy Irminy Rusickiej próbującej, w sposób przewrotny, stworzyć pomnik upamiętniający wydarzenie, które miało wygenerować pomniki i formy przestrzenne w mieście, z których nic wówczas nie zostało zrealizowane. Propozycja artystki składa się z dwóch integralnych części. Pierwszą z nich jest swoisty ready-made - moneta okolicznościowa o nominale 10 zł wprowadzona do obiegu 9 maja 1970 r. z okazji 25 rocznicy powrotu do macierzy ziem zachodnich i północnych. Na rewersie monety znajduje się słup graniczny PRL, obok herby siedmiu miast będących centrami administracyjnymi województw powstałych na „ziemiach odzyskanych” (Koszalina, Gdańska, Szczecina, Olsztyna, Zielonej Góry, Wrocławia i Opola), u dołu daty 1945-1970, a dookoła napis: "Byliśmy - Jesteśmy - Będziemy". Drugą część pracy stanowi baner wywieszony na elewacji muzeum z napisem "Cancel everything, pay everyone!" (Wszystko odwołać, wszystkim zapłacić!). Jest to slogan rozpowszechniony w mediach społecznościowych w czasie zawieszanie działalności kulturalnej w Europie związanej z pojawieniem się epidemii koronawirusa.

opis: Piotr Lisowski — kurator wystawy Nowa Normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław'70, Muzeum Współczesne Wrocław, 2020