W zamieciach jaśniało nam słońce wolności

2016-2017, video, 1:08 min

Video zrealizowane na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie — wojennej nekropolii żołnierzy radzieckich poległych lub zmarłych w wyniku ran i chorób odniesionych w czasie II wojny światowej i tuż po niej.
Tytuł pochodzi z tekstu Hymnu Związku Radzieckiego. Autorem słów hymnu jest Siergiej Władimirowicz Michałkow, muzykę skomponował Aleksandr Wasiljewicz Aleksandrow.