Wiwat Nowy Rok!

2016, pocztówki

Przygotowałam dwa rodzaje pocztówek Zofia Kulik. Wiwat Nowy Rok 2017 i Adam Rzepecki. Jak Buba Bobu Tak Boba Bubie 33 lata później. Fotografie na pocztówkach były powtórzeniem gestu Zofii Kulik z 1988, gdzie modelem był Zbigniew Libera i Adama Rzepeckiego z 1983 roku. W grudniu 2016 w BWA Warszawa zostało zorganizowane publiczne wypisywanie pocztówek, które w kolejnych dniach zostały wysłane. Wśród adresatów były osoby prywatne, politycy (m.in. Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Krystyna Pawłowicz, czy Hanna-Gronkiewicz Waltz) oraz artyści i osoby związane z instytucjami kultury i sztuki.

Pocztówki oraz akcja ich wypisywania zostały zrealizowane na przełomie 2016 i 2017 w odpowiedzi na zaproszenie Karoliny Plinty do zorganizowania wystawy w prowadzonej przez nią Galerii Kubeł.