VETO

2017, wykonanie i powieszenie baneru z napisem “VETO” na wieży Sanatorium w Sokołowsku podczas festiwalu Konteksty

Lipiec 2017 był czasem manifestacji w Polsce dot. ustaw o sądownictwie. W tym czasie brałam udział w Podcza 7. edycji festiwalu Konteksty w Sokołowsku. Zaproponowałam wykonanie i powieszenie baneru z napisem VETO na sokołowskiej wieży sanatorium. Baner wykonałam i powiesiłam wspólnie z Kasprem Lecnimem i Joanną Rajkowską.