VETO

2017, wykonanie i powieszenie baneru z napisem “VETO” na wieży Sanatorium w Sokołowsku podczas festiwalu Konteksty

Lipiec 2017 był czasem manifestacji w Polsce dot. ustaw o sądownictwie. W tym czasie brałam udział w 7. edycji festiwalu Konteksty w Sokołowsku. Sfrustrowana tym, że zamiast manifestować, siedzę w pięknych okolicznościach Sokołowska na festiwalu, którego uczestnicy nie zareagowali w swoich pracach na hasło festiwalu: Tak to jest, który założeniach kuratorki miał:

sprowokować artystów do podjęcia kwestii dotyczących ich postaw wobec problemów o charakterze społecznym, politycznym, estetycznym czy filozoficznym. To, co widz zobaczy podczas festiwalu stanowić będzie reakcją artystyczną na stan bieżących wydarzeń – niełatwej sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie świat.

Zaproponowałam wykonanie i powieszenie baneru z napisem VETO na sokołowskiej wieży sanatorium. Baner wykonałam i powiesiłam wspólnie z Kasprem Lecnimem i Joanną Rajkowską.