Portret z Tęczą

2016, instalacja fotograficzna, 400x400 cm

Instalacja fotograficzna w formie fotostandu z otworami wyciętymi tak, żeby włożyć w nie twarz i zrobić zdjęcie. Fotografia nadrukowana na fotostand dokumentuje przypadek podpalenia Tęczy — instalacji artystycznej Julity Wójcik na pl. Zbawiciela w Warszawie. Wydarzenie miało miejsce 11 listopada 2013 roku podczas Marszu Niepodległości. Do czasu demontażu instalacji, w sierpniu 2015 roku, Tęcza była siedmiokrotnie podpalana. Autorką fotografii dokumentującej zdarzenie jest Nina Rybińska.
Praca była eksponowana podczas akcji artystycznej Stereotypy o Polsce pod halą Nova w Lublinie oraz na wystawie o tym samym tytule w Brain Damage Gallery. Organizatorem obu wydarzeń była Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie — Rewiry.